Grootouders voor het klimaat Grootouders voor het klimaat
Denk aan de kleinkinderen
Vervolgsessie Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Klimaatactivisme 10 okt. Brussel

We plannen dit najaar een denkmoment om de criteria te bepalen die ons helpen een antwoord te vinden op de vraag of de Grootouders voor het Klimaat zich kunnen verbinden met acties van burgerlijke ongehoorzaamheid.

We vertrekken van de principes die Kees Schuyt schetste op de studiedag van 24 maart 2023, de zogenaamde “10 wetten” van Kees Schuyt. Die beschrijven in feite de kenmerken en principes van burgerlijke ongehoorzaamheid. (Hier vind je de wetten van Schuyt en een verslag van het colloquium. Boeiend om dit als voorbereiding op de vervolgsessie te (her)lezen.)
We schetsen ook een aantal concrete recente of lopende cases van klimaatactivisme en burgerlijke ongehoorzaamheid en gaan kort in op
de juridische risico’s bij burgerlijke ongehoorzaamheid.

Telkens zijn er in de voor- en de namiddag discussietafels in kleinere denkgroepen. We hopen in de namiddag tot een consensus te komen over de vraag of we al dan niet in een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid instappen en op welke manier we dat doen, of motiveren dat we het niet doen, eerst in kleinere groepjes, daarna plenair. We hopen dan een soort kader van criteria te kunnen opbouwen.

INSCHRIJVEN TOT 17 SEPTEMBER 2023 KLIK HIER

  PHOTO JOHANNA DE TESSIERES[/caption]

PROGRAMMA:

10 uur: kort welkom en duiding bij het opzet en verloop van de dag (Wim Van Roy, moderator van de sessie, De Wakkere Burger)

10 uur 10: toelichting bij de “10 principes” of “10 wetten” over burgerlijke ongehoorzaamheid (Bernard Hubeau, co-voorzitter GvK)

10 uur 30: opsplitsen in kleine tafels (denkgroepen) rond een aantal vragen (wat betekenen deze principes en waar liggen eventuele limieten van deelnemers?)

11 uur 10: plenaire bespreking van de input van de tafels

11 uur 30: presentatie van vier cases: Bos+ / Extinction Rebellion Gent / Code Rood / Greenpeace Zeebrugge (Vera Dua en Dirk Tonnard, leden van de voorbereidende werkgroep)

12 uur 10: middagbreak

13 uur: opstart namiddagsessie: korte inleiding over het opzet van de namiddag (Wim Van Roy)

13 uur 10: korte toelichting bij de juridische risico’s bij burgerlijke ongehoozaamheid (Erik Van den Eeden, lid van de voorbereidende werkgroep)

13 uur 30: opsplitsen in kleine tafels (denkgroepen) rond stellingen/aandachtspunten afgeleid uit de 10 principes en de cases

14 uur 40: plenaire bespreking en zo mogelijk validering van zoektocht naar criteria (voldoen acties en initiatieven in de toekomst aan bepaalde voorwaarden en welke? zijn er verschillende niveaus van deelname denkbaar?

INSCHRIJVEN TOT 17 SEPTEMBER 2023 KLIK HIER

PRAKTISCHE GEGEVENS:

Locatie: MUNDO MATONGE, Edinburgstraat 26, 1050 Elsene.

Bereikbaarheid:

° 20 minuten te voet vanuit het Centraal Station

° 14 minuten (bus 71 vanuit Centraal Station Brussel richting Delta, 4 haltes, halte Naamse Poort, en dan 3 minuten te voet)

° 14 minuten (bus 38 vanuit Centraal Station Brussel richting Héros, 3 haltes, halte Troon en dan 5 minuten te voet)

Lunch:

We kunnen daar lunchen, maar dat is facultatief (gegevens daarover vind je op de website van de cafetaria van Mundo Matongé, contact@kamilou.be). Dit moet je bij je inschrijving voor 1 oktober 2023 melden. Je kan ook een picknick meebrengen.

INSCHRIJVEN TOT 17 SEPTEMBER 2023 KLIK HIER

 

25 september - GvK-webinar: Warmtenetten: een zegen voor het klimaat?
Arnold Van Hove, medeoprichter van burgercoöperatie ZuidtrAnt, vertelt ons welke mogelijkheden warmtenetten bieden om onze energieafhankelijkheid af te bouwen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken.
Meer info en aanmelden voor dit GvK-webinar

 

Stuur deze brief door naar mogelijke geïnteresseerden. En... word lid van GvK.
Door lid te worden maak je onze werking die niet gesubsidieerd is mogelijk.
Als je voor het eerst lid wordt voor minstens 25 €, krijg je als welkomstgeschenk een boek naar keuze:

ABC van het klimaat, verhalen over de klimaatcrisis én mensen, bedrijven en overheden steken de handen uit de mouwen. Co-voorzitter Hugo Van Dienderen schreef het met dochter Ilse en kleindochter Amber Paris.
Vernietiging en Herstel van waardevolle ecosystemen
Oeroude ecosystemen in Brazilië worden aangevallen, volkeren verjaagd, vermoord of vergiftigd. Dit alles vanwege de lucratieve monocultuur van soja richting Europa en China. Door GvK-ambassadeur Luc Vankrunkelsven.
Een wereld vol verdoken slavernij, eveneens van ambassadeur Luc Vankrunkelsven


Voor 10 € ben je lid zonder boek.

 
Hier kan je lid worden en eventueel een boek bestellen

Grootouders voor het klimaat
Kerkstraat 58, 2640 Mortsel
Privacyverklaring

Pas je inschrijving aan/uitschrijven    |    Bekijk online